Amel Tuka proglašen za Ambasadora servisnog centra "Dajte nam šansu"

Naš Prijatelj Amel Tuka danas je proglašen za Ambasadora servisnog centra "Dajte nam šansu".

Amel Tuka proglašen za Ambasadora servisnog centra "Dajte nam šansu"

Pon, 04. Decembar 2017.


Centar djeci sa poteškoćama osigurava boravak do četiri sata dnevno tijekom kojih su im na raspolaganju psiholozi, defektolozi i socijalni radnici, kreativne i inkluzivne radionice ili muzikoterapija, dok je za njihove obitelji osigurana pravna pomoć, savjetovanje, te pomoć u kriznim situacijama. Današnji centar je peti u BiH i otvoren je uz finansijsku pomoć USAID Bosnia and Herzegovina.